Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường Tiểu học Mường É 2
Mường É 2
Địa chỉ: Bản Nà Há - xã Mường É -Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0919746331
Email:

Tin xã hội

biên bản xét đanh giá sáng kiến kinh nghiệm

Biên bản

     Đánh giá chất lượng đề tài

 

     Thời gian: 14 h ngày 10 tháng 5 năm 2011

      Địa điểm:  Phòng hội đồng trường tiểu học Mường é 2

     Thành phần: -  Tập thể cán bộ giáo viên

                          - Hội đồng khoa  học nhà trường.

                         -  Vắng mặt: 0 đ/c

I) Nội dung:

         - Đ/c : Lò Văn Nga  chiến sĩ thi đua thông qua việc thực hiện đề tài.

         - Đề tài: Phương pháp so sánh phân số Toán lớp 5  Trường Tiểu học Mường  é

*) Đ/c: Lò Văn Nga  trình bày sáng kiến kinh nghiệm trước tập thể.

A) Phần một: Những vấn đề chung.

1. Lý do chọn đề tài

2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

3. Mục đích nghiên cứu

4. Đối tượng nghiên cứu.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu.

6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.

7. Phương pháp nghiên cứu.

8. Những đóng góp mới của đề tài.

B) Phần hai: Những nội dung cơ bản.

         _ Cơ sở lý luận.

         _ Cơ sở thực tiễn

         _ Giải pháp thực tiễn.

C) Phần ba: Kết luận.

I) Y kiến đánh giá của hội đồng khoa học nhà trường:

         Đề tài của  đ/c Lò Văn Nga  qua thực tế vận dụng và qua kiểm định, đề tài được vận dụng trong nhà trường có hiệu quả, toả tác dụng rõ rệt đến cán bộ giáo viên trong nhà trường, hoạt động dạy và học được nâng cao trong việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

II) Kết luận của hội đồng ban giám khảo:

         Đề tài đã được vận dụng có hiệu quả trong nhà trường. Góp phần nâng cao chất lượng môi trường sư phạm,  ngâng cao chất lượng dạy và học cho giáo viên và học sinh trong phương pháp  so sánh phân số Toán lớp 5 và loan tỏa  đến cán bộ giáo viên nhà trường.                                                                                                           

         Đề tài đã chuyển hoá được khả năng hiểu biết, vận dụng của giáo viên và học sinh được nhà trường công nhận và áp dụng triển khai tới toàn thể tập thể tổ  5 và học trong toàn khối.

                                                                                                                                                                         

  Thư ký                   Người được đánh giá             Chủ tịch hội đồng khoa học

 

 

 

              vnvbnvbnvbn

  • THI NGHI THÚC DỘI 2011